Hakkımızda

Biz Kimiz?

Ciyo Danışmanlık İş Çözümleri, uzman kadrosunun ve bölgesel çözüm ortaklarının etkin ve koordinasyonlu çalışmaları neticesinde  projelerin başarılı olmasını sağlamış ve ülkemizin rekabet seviyesini artıracak yatırımların başarılı bir şekilde yönetilmesinde rol oynamıştır. Söz konusu projelerle; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımının sağlanması, yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmelerin hızlandırılması ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması politika ve hedeflerine katkıda bulunulması BB Danışmanlık’ın en önemli motivasyonunu oluşturmaktadır.

Ciyo Danışmanlık, geleneksel imalat sanayi kollarından ileri teknoloji sektörlere kadar geniş yelpazede faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretimini geliştirmeye yönelik yaptığı çalışmalar, kamu kurumları ve belediyelerin altyapı yatırımları, kar amacı gütmeyen kurumların ise sosyal amaçlı yatırımlarına destek sağlanması konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ne İçin Varız?

Hizmet verdiğimiz birey, kurum ve kuruluşların rekabet güçlerini artırmaya yönelik yapacakları yatırımları işbirliği ile geliştirmek, destek almaları için gereken zemini hazırlayarak finansal öneriler sunmak ve böylelikle ulusal kalkınmada rol üstlenmek için varız.

Neyi Amaçlarız?

Bizimle temas eden her kişi ve kurumu müşterimiz olarak görür ve çözüm üretmek istedikleri her alanda işbirliğinde olmayı amaçlarız.