Dış Ticaret

Dış Ticaret (www.bbtradeturkey.com)

Firmamız dış ticaret işlemlerine konu olan her türlü detayı sunabilmektedir.

İhracat Danışmanlığı

Yerli firmalarımızın uluslararası pazarlarda etkili çözüm yollarını saptayarak başarılı olmalarına yönelik planlamalar yapıyoruz. Ürünlerinin yurtdışı pazarlarda yer almasını isteyen firmalara pazar araştırmaları yapıyor, potansiyel müşteriler ile iletişimi başlatıyor ve talepleri doğrultusunda tüm ihracat sürecini gerçekleştiriyoruz.

Bu alanda sunabileceğimiz hizmetler;

-İlgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yapılması

-Ürünlerinizin ihracata hazır hale getirilmesi

-Hedef pazarların saptanması, pazarlama planı ve pazarlara giriş stratejilerinin ve belirlenmesi

-Siz ve müşteriniz arasındaki tüm iletişim sürecinin yürütülmesi

-Ürününüzün müşterinize ulaşıncaya kadarki gümrük, lojistik ve diğer süreçlerin planlanması ve yönetimi

İthalat Danışmanlığı

Yurtdışı pazarlardan ürün tedarik etmek isteyen firmalarımız için planladıkları standartlarda üreticileri araştırarak alternatifleri sunuyor ve talepleri doğrultusunda tüm ithalat sürecini gerçekleştiriyoruz.

Bu alanda sunabileceğimiz hizmetler;

-Etkin ve verimli bir ithalat operasyonu

-İthalatın başından sonuna kadarki süreçte en uygun maliyet hesaplaması, tüm doğru yol ve yöntemlerin kullanımı ile risklerin en aza indirilmesi

-İthalat operasyonunu gerçekleştirmek iletişimde bulunulması gereken tüm kurum ve kişiler ile iletişim sürecinin yürütülmesi

-Ürünün size ulaşıncaya kadarki gümrük, lojistik ve diğer süreçlerin planlanması ve yönetimi

Dahilde ve Hariçte İşlemler

Dahilde ve hariçte işleme izin belgesinin alımı, stok ve süre takibi, revize ve kapama işlemlerinin yapılması

Geçici İthalat ve İhracat İşlemleri

Ürünün çeşitli fuar, tanıtım, test amacı ile gerçekleştirilecek geçici ithalat ya da ihracat işlemleri ve süreç takibi

Antrepo Rejimi

İthal edilecek olan ürün beyannamelerinin düzenlenerek antrepoya alınması

Transit Rejimi

Transit rejimi ile ilgili bilgilendirme sonrasında beyannamelerin düzenlenmesi ve tüm resmi yazışmaların yapılması

Serbest Bölge İşlemleri

Serbest Bölge mevzuatı ile ilgili bilgilendirme sonrasında tüm form ve belgelerin hazırlanması ve onay sürecinin takibi